About css

-1

Asc, waxaa rabaa inaa leyga jawaabo suaal ku saabsan css-ka. suaasheyda waxa waaye css-ka majiraa qaab selecting loo sameeyo oo aan eheen id iyo class la aan?

1
1

Wcs. Haa habab badan ayaa select loo sameyn karaa. Waxaad raadsan kartaa h1, p, div iyo wixii la mid ah. Link-gaan hoos ku qoran ayay dhamaan waxyaabaha select lagu sameyn karo ku jiraan.

https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp

October 20, 2021