Asc wll sidee website loo Soo galiyaa sawiro adoo html maraayo oo isticmaalaayo

Share : Answer for Asc wll sidee website loo Soo galiyaa sawiro adoo html maraayo oo isticmaalaayo
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sawir sida loso geliya ado isticmalaya html</title>
</head>
<body>
    <imgsrc="linkigaSawirka.jpg">
    <!--  src="waxa gelisaa halka uu yaala sawirkaaga ama linkigiisa"  -->
</body>
</html>