Asc wll sidee website loo Soo galiyaa sawiro adoo html maraayo oo isticmaalaayo

Share : Answer for Asc wll sidee website loo Soo galiyaa sawiro adoo html maraayo oo isticmaalaayo
<img src="water.jpeg" alt="water"width=300 height="250"> like this