Operating system

0

Oprating  system-kee la isticmaali jiray ka hor windows operating  system?

June 29, 2021
1
-1

waxa laa is taacmaali jireey jabaabka haadi soo gaawiyo, Microsoft’s MS-DOS operating system laakin waxa jireey operating system yaal kalee taaso suasha ku jiiriin. laakin waali windows maaso bixiin markii soo baxdeey Macintosh computers waali windows maso bixin gadaal ayee kaso baxdeey windows operation system.

July 3, 2021