React JS maku isticmaali karaa Firebase Database?

1

haddii aan u baahanahay inaan React JS ku xiro Firebase maxaan u baahanahay?
 

January 22, 2023
1
0

Haa, React iyo Firebase waa isla isticmaali kartaa. Firebase waa document database ama no sql database, hab fudud ayaa react js ugu isticmaali kartaa adigoo statement management isticmaalaayo sida Redux Toolkit. Video-gaan ayaa cashar dhan ku siinaayo: https://www.youtube.com/watch?v=jCY6DH8F4oc

January 31, 2023